EFFECTIEF EN EFFICIËNT VERGADEREN

Onderzoek wijst uit dat de meeste werknemers zon 25 tot 30% van hun tijd besteden aan besprekingen. Er wordt dus heel wat af vergaderd in organisaties. Helaas verlopen vergaderingen lang niet altijd effectief en efficiënt. Dat is jammer want deze persoonlijke ontmoetingen zijn het meest efficiënte mechanisme om boodschappen naar lagere, en even belangrijk, hogere regionen door te geven. Maar groepsbijeenkomsten zijn niet alleen een manier om informatie te verspreiden. Het zijn ook effectieve instrumenten om tot besluiten te komen, veranderingen te introduceren en een teamgeest te ontwikkelen.

Als vergaderingen echter ineffectief geleid worden, zijn ze kostbaar, tijdrovend en demoraliserend voor werknemers. Tijdens de Cameratraining Vergaderen & besluitvorming leren wij de deelnemers om effectief en efficiënt te vergaderen. Zij krijgen inzicht in de eigen vergaderstijl en ook leren zij hoe zij het beste om kunnen gaan met uiteenlopende vergadersituaties. De training is interessant voor mensen die regelmatig vergaderingen voorzitten maar ook voor deelnemers die meer inzicht willen krijgen in vergaderdynamiek en hoe deze te positief te beïnvloeden is. De deelnemers worden meerdere keren gefilmd. De manier waarop zij deelnemen aan een vergadering wordt grondig geanalyseerd en door onze trainers van feedback voorzien.

‘De trainer wist door de juiste vragen te stellen en zijn observaties te delen onze club een stuk dichter tot elkaar te brengen. Hoewel niemand het vooraf leuk vond, bleek achteraf de video-opname n grote aha-belevenis te zijn. Genoeg handvatten gekregen om er zelf mee verder te kunnen. Kortom: een goed bestede dag!’