Geloofwaardig het woord voeren

DOMINEE OF MARKTKOOPMAN

Tijdens onze media- en presentatietrainingen bespreken we vaak met onze deelnemers het fenomeen
geloofwaardige woordvoering. Iedereen kent immer het cliche van de ‘gladde’, nietszeggende talking heads.
Types van veel geschreeuw en weining wol zullen we maar zeggen. Aan de andere kant zie wij regelmatig
ook woordvoerders die getraind zijn om vooral niets los te laten en voortdurend hun boodschappen blijven
herhalen als een soort antwoordautomaat. Waar het om gaat is dat in beide gevallen de geloofdwaardigheid
van de spreker in het geding is. Waarom niet gewoon authentiek binnen een bepaalde communicatieve
bandbreedte zeggen waar het op staat ? Onze ervaring is dat veel mensen die lastig vinden.Er is angst om
iets verkeerds te zeggen bijvoorbeeld. Om mensen vinden dat ze altijd het antwoord op alle vragen moeten
hebben.

De ideale woordvoerder bestaat natuurlijk niet. We bespreken vaak met onze deelnemers de
communicatieprinicipes die verband houden met de zogeheten ‘dominee’ als woordvoerder en
de ‘marktkoopman’. Beide hebben onmiskenbaar kwaliteiten. De dominee redeneert vaak te veel vanuit
de inhoud.Hij of zij heeft de overtuiging dat woorden het belangrijkste zijn in communicatie.
Inhoud gaat hier voor de vorm. De marktkoopman heeft veel meer flux de bouche; een vlotte prater die
mooie verhalen kan opdissen. Hier zien we vaak dat de vorm voor de inhoud gaat.
Een professionele woordvoerder heeft van allebei iets.

Natuurlijk moeten woordvoerders weten waar het over gaat maar tegelijkertijd is essentieel dat zij dit
met overtuiging brengen. Feiten spreken niet altijd voor zich.Wat blijft hangen bij een publiek zijn anecdotes,
verhalen, aansprekende voorbeelden. Een hele opgave soms voor onze deelnemers om hierin de juiste balans
te vinden.Vandaar dat ook altijd voor of tijdeens een media- of presentatietraining een communicatietest met
de de deelnemers doen. Daaruit komt altijd zonnenklaar een paar persoonlijke communicatiestijlen naar voren.
Vanzelfsprekend heeft elke communicatiestijl en bepaalde woordvoeringssituaties zo zijn voor- en nadelen.
Het mooie is dat deelnemers zich letterlijk bewust worden van hun eigen voorkeursstijl door het bespreken
en analyseren van de uiteenlopende camera-opnamen. Aan het eind van de training zijn deelnemers zich niet
alleen meer bewust van hun (non)-verbale communicatie maar zijn zij ook in staat om authentiek te ‘spelen’
met boodschappen binnen een verbreedde communicatieve bandbreedte met als resultaat dat zij nog
geloofwaardiger hun boodschappen in uiteenlopende situaties kunnen ventileren !