Mediatraining stimuleert onderling vertrouwen bestuur en management

Besturen of managementteams ervaren dat mediatraining positieve effecten heeft op de onderliggende verhoudingen. Met andere woorden; mediatraining stimuleert het onderlinge vertrouwen tussen bestuurders en managers. Op zich is dat niet heel vreemd. Het volgen van een mediatraining heeft namelijk grote impact op de manier waarop mensen (letterlijk) zichzelf en anderen zien.

Interessante neveneffecten

Uiteraard vormen we ons voorafgaand aan een mediatraining al een goed beeld van de onderlinge verhoudingen en groepsdynamica. We bouwen we een mediatraining rustig en constructief op. Vanzelfsprekend houden we zorgvuldig rekening met de specifieke cultuur binnen het desbetreffende bestuur of managementteam. Onze ervaring is dat het elkaar als team geven van feedback naar aanleiding van de camera-opnames leidt tot nieuwe inzichten hoe bestuurders en managers zichzelf (willen)zien. Mediatraining levert dus interessante neveneffecten op die bestuurders en managers helpen om samen als ‘visitekaartjes’ namens de organisatie effectief de media tegemoet te treden. Verder blijkt dat de vaardigheden die de deelnemers tijdens een mediatraining trainen ook zeer goed te pas te komen in andere situaties waar het gaat om bijvoorbeeld helder presenteren, omgaan met ‘gedoe’ en het effectief communicatief managen van een crisis.

Bewustwording

Deelnemers geven vaak aan dat mediatraining naast het beter voorbereid zijn op het kritische journaille ook helpt bij uiteenlopende presentaties voor uiteenlopende soorten publiek. Mediatraining heeft hen bijvoorbeeld meer bewust gemaakt van het nut van ontvangergerichte kernboodschappen, helder communiceren en het gebruiken van anecdotes en verhalen om boodschappen kracht bij te zetten. Ook geeft mediatraining meer inzicht in de dynamiek van de manier waarop bestuur en management kan inspelen op allerlei lastige situaties. Mediatraining helpt colleges bijvoorbeeld om beter voorbereid te zijn op soms lastige bewonersavonden of kritische raadsleden. Mediatrainingsvaardigheden komen ook CEO’s goed van pas tijdens een vergadering met aandeelhouders of het houden van een speech.

Hoewel we het als nieuw bestuur spannend vonden om voor de draaiende camera ons verhaal te doen heeft het volgen van een mediatraining op maat bij Silent Speakers ons als team dichter bij elkaar gebracht. We zijn nu als bestuurders samen beter in staat eenduidig het woord te voeren over ons gezamenlijke bestuursprogramma voor de komende jaren. Ook zijn we nu goed voorbereid op allerlei (mogelijk) lastige situaties waar we gedurende deze bestuursperiode mee te maken zouden kunnen krijgen.’