Niets te vertellen? Holle frasen helpen woordvoerders !

Regelmatig zien we optredens van woordvoerders die eigenlijk niets zeggen door holle frasen te gebruiken. Een mooi voorbeeld is de langste kabinetsformatie in 2017 waarin de manier waarop de betrokkenen communiceren uitblinkt door nietszeggendheid. Met uitspraken als ‘we gaan moedig voorwaarts’, ‘het is ingewikkelder dan gedacht’ en ‘er is veel gedaan maar er moet ook nog veel gebeuren’ trekken woordvoerders een dikke mistlaag op waarachter ze zich (tijdelijk) kunnen verschuilen. Tijdelijk, want er komt natuurlijk een moment dat er WEL over de inhoud gesproken moeten worden niet waar? Vanuit woordvoering gezien is het een beproefde strategie om toch iets te zeggen voor het oog van de draaiende camera’s zonder eigenlijk iets te zeggen. Want wel iets zeggen zou het proces kunnen verstoren en de onderlinge verhoudingen tijdens bijvoorbeeld onderhandelingen tussen partijen op scherp kunnen zetten. Het laten vallen van lange, vaak pijnlijke stiltes van soms wel meer dan 20 seconden is ook een beproefde methode om niets te zeggen, tijd te winnen en het vooral niet over de inhoud te moeten hebben. Dat is jammer want het leidt tot een krampachtige manier van communiceren waar niemand wijzer van wordt en openheid over waar het nu echt over gaat is ver te zoeken.

Toch is het vaak helemaal niet nodig voor woordvoerders  om zich in allerlei moeilijke bochten te wringen om vooral maar niets te zeggen. Openheid over dilemma’s waar betrokkenen mee worstelen bijvoorbeeld is een prima optie om toch meer te zeggen over wat er precies speelt. Dat hoeft niet te betekenen dat direct gekozen wordt voor antwoord A of B maar WEL dat helder inzicht wordt gegeven in dilemma’s. Waarom is het eigenlijk zo’n dilemma voor de betrokkenen? Wat is een aantal hete hangijzers? Wat zijn de consequenties als voor A of B wordt gekozen? Als woordvoerders op deze wijze communiceren ontstaat er niet alleen meer inzicht in wat er speelt maar ook inzicht in de vaak complexe besluitvorming en keuzes die daaruit voortvloeien. Daar worden kijkers. luisteraars en lezers wijzer van ! De inschatting is echter dat we in de toekomst nog regelmatig geconfronteerd worden met uitspraken als ‘daarvoor moet u bij mijn collega zijn’, ‘soms komt energie samen, soms botst het’ en ‘als je de hele dag praat maak je natuurlijk vorderingen.’ Veel helaas nietszeggende antwoorden op vaak hele goede vragen. Soi, geen commentaar !