Hoe worden uw adviezen wel overgenomen? Uit de praktijk blijkt dat veel mensen moeite hebben met het helder voor het voetlicht brengen van hun adviezen, waardoor deze niet of slechts gedeeltelijk worden geaccepteerd. Maar wanneer worden uw adviezen dan wel overgenomen? Daarvoor is in de eerste plaats inzicht nodig in uw individuele advieskracht. Daarnaast moet u kunnen omgaan met uiteenlopende mensen. Dit is waar we u bij helpen in de training Krachtig Adviseren

Adviesstijlen

Tijdens deze training leert u uiteenlopende adviesstijlen hanteren. U voert diverse adviesgesprekken waarbij speciaal aandacht wordt besteed aan de verschillende situaties die u in de praktijk tegen kunt komen. U leert voor elke situatie de juiste adviesstijl te hanteren. Ook doet u een communicatieadviesstijlentest waaruit direct helder wordt wat uw kracht en ontwikkelpunten zijn als het gaat om professioneel communiceren.

Adviseren met impact

Een goede adviseur kent zijn of haar persoonlijke kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen, ontwikkelpunten en allergieën. Hij of zij heeft reflectief vermogen en zelfinzicht. Hoe kijk u naar uzelf en anderen en hoe beïnvloedt dit het adviseurschap? Hoe zorgt u ervoor dat uw adviezen impact hebben? Uw adviezen kunnen nog zo goed zijn, het betekent niet altijd dat ze worden overgenomen. Adviseren is niet simpelweg uw eigen expertise herhalen om die ander te overtuigen. Allereerst is het belangrijk dat er vertrouwen is tussen degene die adviseert en degene die het advies ontvangt. Als uw adviezen daadwerkelijk impact generen betekent dit dat u in staat bent om beweging te creëren bij degene die u adviseert zodat de volgende stap gezet kan worden. Dat wat u meebrengt moet aansluiten bij de drijfveren van de ander.

Camera en trainingsacteur

Wij bieden u de mogelijkheid te trainen met een professionele trainingsacteur/actrice die u precies teruggeeft wat u goed doet en waar ontwikkelpunten liggen. Ook nemen we het adviesgesprek op met een camera. Na afloop ontvangt u uitgebreid feedback op het gevoerde adviesgesprek. De training adviseren is een training ‘op maat’ wat dus betekent dat uw eigen casustiek centraal staat. Onderdelen zijn de kracht van communicatie in relatie tot adviseren vanuit het gegeven dat communicatie een cruciale succesfactor is bij het voeren van adviesgesprekken, adviesstijlen en omgaan met weerstand in adviesgesprekken. Vooraf vindt een uitgebreide intake plaats. Wij trainen in kleine groepen wat garandeert dat u uitgebreide persoonlijke feedback ontvangt op uw adviesvaardigheden en daarnaast ook leert van uw mede-cursisten.

Minimaal aantal deelnemers: 3
Maximaal aantel deelnemers: 6

Bij grotere groepen werken wij met 2 trainers.

Resultaat van de training Adviseren

Na afloop van de training Adviseren staat u stevig in uw schoenen als adviseur. U kent uw eigen advieskracht en u bent zich bewust van mogelijke valkuilen. Ook beheerst u uiteenlopende adviesstijlen en u kunt deze afhankelijk van de gesprekspartners en situaties flexibel inzetten. U (h)erkent mogelijke weerstanden in adviesgesprekken en u kunt professioneel met deze weerstand omgaan.

Terug naar Communicatietrainingen

Hoe komt u over als adviseur? Welke adviesstijlen kunt u inzetten? Wat zijn de effecten van uw ‘personal performance’ en uw adviesstijl op mensen die u adviseert? We nemen uw adviesgesprekken op met een camera. U traint met een trainingsacteur als geadviseerde. Na afloop ontvangt u uitgebreid feedback en feedforward.

Nieuwsgierig?

Benieuwd hoe u alles uit uw presentatie kunt halen? Neem vandaag nog contact met ons op.

Maak een afspraak