De training conflicthantering gaat in op hoe u omgaat met irritaties, onenigheid, verschil van mening, ruzie en ‘gedoe’. Het heeft allemaal te maken met de vaardigheid om constructief om te gaan met conflicten. Ook het inzicht dat conflicten gedeelde problemen zijn kan helpen om conflicten constructief op te lossen. Uit onderzoek blijkt dat mensen maar liefst 20% van hun tijd besteden aan conflicten! Conflicthantering heeft veel te maken met inzicht in uw eigen persoonlijke kwaliteiten, uitdagingen, valkuilen en die van andere mensen, Tijdens deze training krijgt u inzicht in uw eigen conflicthanteringsstijl(en) en krijgt u praktische handvatten aangereikt om in uiteenlopende situaties het hoofd te bieden aan conflicten waar u in de praktijk mee te maken krijgt of zou kunnen krijgen. Tijdens deze training wordt gewerkt met trainingsacteurs. Ook wordt u opgenomen met een camera waardoor u nog beter inzicht krijgt in uw sterke punten en valkuilen.

Conflicthantering

Inhoud: stijlen van conflicthantering, conflicthanteringstest en gespreksvoering.

Werkwijze: live tweegesprekken en opdrachten met camera en trainingsacteur. Eigen cases.

Effect: constructief conflicten oplossen. Inzicht in eigen voorkeursstijl, kernkwaliteiten en valkuilen.