Debatteren is een vaardigheid die u in uiteenlopende situaties kunt toepassen. Het kan gaan om face-to-face gesprekken maar ook om de vaardigheid uw standpunten voor een groep met verve voor het voetlicht te brengen. Debatteren is in feite duelleren met woorden. Kern is dat u onder uiteenlopende omstandigheden verbaal vaardig bent en blijft. Debatteren is een discussie met spelregels met als doel mensen te overtuigen. Hierbij gaat het om vaardigheden als beargumenteren, onderbouwen en verdedigen van meningen, voorstellen of keuzes. Ook essentiele gespreksvaardigheden als luisteren, analyseren, improviseren, snel reageren, debattrucs herkennen en pareren, gestructureerd en met zelfvertrouwen spreken zijn van groot belang.

Daarbij gaat het overigens niet alleen om wat er gezegd wordt maar zeker ook hoe iets gezegd wordt en wat het effect daarvan is op mensen. Ook non-verbale communicatie speelt een cruciale rol !

De deelnemers:

 • beheersen de basisvaardigheden m.b.t. debatteren waaronder actief luisteren, interpreteren, de juiste vragen stellen, doorvragen en overtuigen;
 • kennen de kracht en de valkuilen van de eigen debatstijl;
 • weten wat het effect van deze persoonlijke debatstijl is op anderen;
 • zijn zich bewust van hun verbale en non-verbale communicatie in uiteenlopende debatsituaties;
 • kunnen in het debat standpunten, meningen, voorstellen helder en bondig verwoorden in de vorm van zogeheten kernboodschappen;
 • weten wat het geheim van overtuigend debatteren is;
 • kunnen overtuigingskracht maximaal inzetten tijdens het debat;
 • (her)kennen debattrucs en kunnen deze op constructieve wijze pareren;
 • weten hoe ze om kunnen gaan met drogredeneringen, lastige vragen, interrupties, dooddoeners en andere vormen van weerstand bij debatteren;
 • kunnen zich inleven in de tegenargumenten van de andere partij;
 • kunnen elkaar feedback geven volgens de daarvoor geldende regels

Tijdens deze praktische training krijgt u volop de gelegenheid om je debatvaardigheden (verder) te ontwikkelen en aan te scherpen waarbij uw praktijk centraal staat. Centraal in de training staat de manier waarop u uw boodschap overtuigend voor het voetlicht kunt brengen waarbij u optimaal inspeelt op uw publiek volgens de principes van logos-pathos-ethos.

Terug naar Communicatietrainingen

Debatteren is in feite een discussie met spelregels met als doel mensen te overtuigen. Hierbij gaat om het vaardigheden als beargumenteren, onderbouwen en verdedigen van meningen, voorstellen of keuzes.

Nieuwsgierig?

Benieuwd hoe u alles uit uw presentatie kunt halen? Neem vandaag nog contact met ons op.

Maak een afspraak