Gesprekken doen we dagelijks maar het voeren van professionele gesprekken is een ander verhaal. Hoe wordt een gesprek gemanaged? Op welke manier zet u uw gespreksvaardigheden effectief in? Hoe stellen mensen zich op in een gesprek? Hoe ervaren mensen elkaar als gesprekspartners? Dit is waar we op in gaan tijdens de training Gespreksvoering

Gespreksvaardigheden

In de training komen de belangrijkste gespreksvaardigheden die in elk gesprek spelen aan bod. U gaat aan de slag met praktische handvatten waarmee u uw gespreksvaardigheden op een hoger niveau brengt. Tijdens deze training voert u naar keuze uiteenlopende gesprekken waarbij te denken valt aan slecht-nieuwsgesprekken, klachtgesprekken of bijvoorbeeld probleemgesprekken.

Tijdens de training is er ook de mogelijkheid specifiek getraind te worden in een specifieke gesprekssoort, bijvoorbeeld het voeren van functionering- en beoordelingsgesprekken of klachtgesprekken. Per gesprekssoort krijgt u concrete tips over hoe u een dergelijk gesprek kunt voeren.

Motiverende gespreksvoering

Motiverende Gespreksvoering is een doelgerichte, positieve maar geen vrijblijvende gespreksmethode. Het idee achter motiverende gespreksvoering is dat mensen veel beter gemotiveerd raken door de beweegredenen die zij zelf ontdekt en uitgesproken hebben dan door redenen die andere mensen aandragen. Het doel van motiverende gespreksvoering is het vinden van de motivatie voor een verandering.

Veel mensen nemen vaak onbewust een oplossingsgerichte houding aan. Vanuit de expertrol (‘ik weet wat goed voor u is’) dwingt de gespreksleider mensen om een bepaalde kant op te gaan. Dit voelen mensen echte haarfijn aan dat waardoor weerstand en wrijving ontstaat tijdens gesprekken.

Motiverende Gespreksvoering helpt om dit te voorkomen. Het leidt ertoe dat mensen zelf gemotiveerd raken om te veranderen zonder dat dit door iemand anders is opgelegd. Daarnaast zijn in nauwe relatie hiermee vanzelfsprekend ook de meer generieke gespreksvaardigheden als professioneel luisteren, doorvragen, samenvatten, duidelijkheid scheppen rondom (on)mogelijkheden, omgaan met weerstand, sfeer scheppen en het reguleren van een gesprek (timemanagement) onontbeerlijk.

Omgaan met verbale agressie

Deze training is speciaal bedoeld voor medewerkers die in de praktijk te maken krijgen met mensen die zich verbaal agressief gedragen. De deelnemers krijgen inzicht in de eigen conflicthanteringsstijl en krijgen praktische handvatten aangereikt om in uiteenlopende situaties het hoofd te bieden aan lastige gesprekssituaties.

Camera & acteur

Tijdens al onze gesprekstrainingen oefent u de voor u relevante situaties met een trainingsacteur. Voor een optimaal leereffect nemen we een deel van deze oefeningen op met een camera. U houdt uzelf dus eigenlijk letterlijk een spiegel voor. Onze ervaring is dat mensen deze vorm van trainen als zeer leerzaam ervaren, ook omdat u direct nieuw gedrag kunt oefenen waarvan u de effecten letterlijk terug ziet.