Onderzoek wijst uit dat de meeste werknemers zo’n 25 tot 30% van hun tijd besteden aan besprekingen. Er wordt dus heel wat af vergaderd in organisaties. Helaas verlopen vergaderingen lang niet altijd effectief en efficiënt. Dat is jammer want deze persoonlijke ontmoetingen zijn het meest efficiënte mechanisme om boodschappen naar lagere, en even belangrijk, hogere regionen door te geven. Maar groepsbijeenkomsten zijn niet alleen een manier om informatie te verspreiden. Het zijn ook effectieve instrumenten om tot besluiten te komen, veranderingen te introduceren en een teamgeest te ontwikkelen.

Als vergaderingen echter ineffectief geleid worden, zijn ze kostbaar, tijdrovend en demoraliserend voor werknemers. Tijdens de Cameratraining Vergaderen en besluitvorming leren wij de deelnemers om effectief en efficiënt te vergaderen. Zij krijgen inzicht in de eigen vergaderstijl en ook leren zij hoe zij het beste om kunnen gaan met uiteenlopende vergadersituaties. De training Vergaderen en besluitvorming is interessant voor mensen die regelmatig vergaderingen voorzitten maar ook voor deelnemers die meer inzicht willen krijgen in vergaderdynamiek en hoe deze te positief te beinvloeden is. De deelnemers worden meerdere keren gefilmd. De manier waarop zij deelnemen aan een vergadering wordt grondig geanalyseerd en door onze trainers van feedback voorzien.

‘Voorafgaand aan de training Vergaderen heeft de trainer een van onze vergaderingen bijgewoond en hierop feedback gegeven. Dat hebben we als heel zinvol ervaren. Vervolgens zijn we gedurende een intensieve dag praktisch aan de slag gegaan met effectief vergaderen en besluitvorming aan de hand van eigen cases. Fragmenten van onze vergaderingen zijn opgenomen met een camera. Door deze effectieve aanpak ontstaat direct inzicht in de onderlinge vergaderdynamiek en hoe we deze kunnen veranderen. Bijzonder geslaagde training Vergaderen!’

Terug naar Communicatietrainingen

U krijgt inzicht in uw eigen vergaderdynamiek aan de hand van uw eigen vergadercases. We nemen uw vergaderingen op met een camera. U ziet dus letterlijk wat goed gaat en waar verbeterpunten liggen. Vervolgens kunt u samen met de mensen waarmee u vergadert praktisch aan de slag met de geconstateerde ontwikkelpunten.

Nieuwsgierig?

Benieuwd hoe u alles uit uw presentatie kunt halen? Neem vandaag nog contact met ons op.

Maak een afspraak