Organisaties worden in toenemende mate beoordeeld op de manier waarop ze in- en extern communiceren. Communicatie is dan ook een cruciale succesfactor. Daarom adviseert Silent Speakers regelmatig organisaties over hoe de vaak voorkomende discrepantie tussen identiteit en imago strategisch opgelost kan worden. Dit zijn trajecten waarin het veranderen van gedrag van mensen centraal staat.

Vooraf doen we grondig vooronderzoek in de vorm van diepte-interviews om ons een goed beeld te vormen van de daadwerkelijke identiteit en het gewenste imago van een organisatie. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever zetten we vervolgens regelmatig onze trainingsacteurs in om organisaties op constructieve wijze een spiegel voor te houden waar het gaat om de huidige manier van communiceren en de effecten daarvan op anderen.

Daarna volgen intensieve trainingstrajecten m.b.t. bijvoorbeeld het professioneel geven van feedback, het aanspreken van mensen op gedrag en het maken van concrete afspraken over veranderbaar communicatief gedrag in relatie tot assertief communiceren en teamontwikkeling. Door deze interventies leveren wij een bijdrage aan het stimuleren van een open, heldere professionele communicatie in organisaties, hetgeen structureel positieve effecten heeft op medewerkers, klanten, stakeholders, pers en publiek.

‘Het was een waardevolle dag. Plannen bedenken hoe je op een bewuste, positieve manier je werk kan uitdragen naar binnen en buiten. Fijn om te zien en te voelen dat er mensen hart voor de zaak hebben en zich daar ook voor in willen zetten. Ben, je deed het juiste je liet ons vooral zelf denken. Bedankt !

‘Het was een verfrissende en inspirerende dag. We werden geprikkeld en goed aan het werk gezet. Afsluiten met quick wins, en een go van de bestuurders om het te mogen uitvoeren maakt zo’n dag ook echt zinvol.’