Omgaan met de media tijdens een crisis is een vak apart. Op een onverwacht moment wordt van u en uw organisatie communicatief zeer veel verwacht. Het lastige is dat in tijden van crisis wordt verwacht dat u direct de nodige informatie verschaft aan de pers terwijl deze informatie vaak (nog) niet voorhanden is. Denk in dit verband maar eens aan het aantal slachtoffers, de exacte omvang van de crisis, schadelijke stoffen die mogelijk zijn vrijgekomen en ander onheil. Crisiscommunicatie is hierbij van cruciaal belang. Media en publiek verwachten in dit geval u dat u 24/7 onmiddellijk feiten communiceert terwijl deze feiten meestal nog niet beschikbaar zijn. Hoe gaat u hiermee om als woordvoerder namens uw organisatie?

Training crisiscommunicatie

De training crisiscommunicatie bereidt u voor op elk denkbaar mediaoptreden waarbij sprake is van uiteenlopende crisissituaties die voor uw organisatie relevant zijn. Cases uit uw beroepspraktijk staan dan ook centraal. U oefent onder meer in het formuleren van krachtige, overtuigende kernboodschappen en u wordt stevig aan de tand gevoeld over kwesties waarin sprake is van een crisis. U wordt meerdere keren gefilmd en geïnterviewd. Uw mediaoptredens worden grondig geanalyseerd en van feedback voorzien. Door intensief te oefenen is de ervaring dat u al na een dag regie krijgt over uw boodschappen. Na de training crisiscommunicatie bieden wij u als after-service de mogelijkheid om nog eens met ons te sparren, feedback te ontvangen en communicatieadvies op maat te krijgen. Ook kunt u ons altijd bellen bij een (dreigende) crisis voor passend communicatieadvies.

˜De training Crisiscommunicatie van Silent Speakers bevatte een prettige mix van compacte basistheorie en praktisch oefenen voor de camera. Net zoals in de praktijk van een crisissituatie waren er momenten waarop wij als deelnemers verrast werden door een opdracht. De trainers wisten een zodanig professionele en prettige sfeer te scheppen dat we als deelnemende collega’s gebruik konden maken van elkaars kwaliteiten en op positief kritische/opbouwende wijze elkaars performance konden bekijken en becommentarieeren.’

˜Door deze training te volgen werd me duidelijk hoe ik overkom en wat ik wel en niet moet doen. De training is een uitstekende aanvulling op literatuur en andere vormen van communicatie. Door de realiteit zo goed mogelijk na te bootsen komt deze training echt binnen!

 

Nieuwsgierig? Neem direct contact op.